Welkom bij Vrij Zijn Huizen

Merk jij dat je vastloopt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in zonde, leugen en emotionele of demonische gebondenheid? Lukt het je maar niet om uit bepaalde patronen te breken en wil je echt in vrijheid leven?

In het Vrij Zijn Huis willen we je helpen je vrijheid in Christus te ontvangen. Je krijgt gezond en praktisch onderwijs in een kleine groep om inzicht te krijgen hoe de problemen zijn ontstaan. Maar ook hoe Jezus heeft voorzien in de weg naar herstel. Deze waarheid zal je vrijmaken.

Samen met een tweetal pastoraal werkers ga je jouw levensgeschiedenis in kaart brengen. Zo zet je de eerste stappen die bevrijding en herstel mogelijk maken in je leven. Samen met het team ga je uiteindelijk bidden dat God bevrijdt en herstelt!

De hulp in een Vrij Zijn Huis is gebaseerd op een bijbels holistisch mensbeeld met aandacht voor geest, ziel en lichaam van de confident en de interactie tussen deze drie. De bijbels holistische benadering in bevrijdingspastoraat doet recht aan de ‘ziekenzorg’ van de Bijbel waar de nadruk ligt op heling van de hele mens, zowel in zijn geestelijk als zijn lichamelijk en sociaal functioneren. Door deze benadering zal bevrijdingspastoraat niet snel tot een eenzijdige diagnose of behandeling leiden, waarin de problemen enkel als fysisch, chemisch, psychisch of demonisch worden bestempeld.

In elk Vrij Zijn Huis werken we samen met christenen die als hulpverlener werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Mocht in de loop van het proces blijken dat je ook hulp nodig hebt op lichamelijk of psychisch vlak, dan kan een beroep worden gedaan op deze mensen.